Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 2020

UWAGA WĘDKARZE !!!!!!

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NIESZCZĘSLIWEGO WYPADTU NA RYBACH ITP.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - PZU

 

 CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA


Wystawiony na podstawie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nr 101 1315570

Ubezpieczający: OKRĘG PZW - W KATOWICACH 40 -214 Katowice, ul. Walerego Wróblewskiego 35

Ubezpieczony:Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego Okres ubezpieczenia: 01.01.2020 r. -31.12.2020 r.

Zakres ubezpieczenia : Świadczenia z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu Ryzyka dodatkowe : Następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego

Assistance - zakres podstawowy

Suma ubezpieczenia : 10 000 zł

Wariant: l

Warunki ubezpieczenia: Pod stawa zawarcia umowy ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków PZU, ustalone uchwałą Zaządu PZU S.A nr UZ423l2016 z dnia 24 października 2016r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ2015l2018 z dnia 6 lipca 20,18 r.

postanowienia dodatkowe: Odpowiedzialnością PZU S.A. objęte zostaną wypadki jakie mogą wydarzyć się ubezpieczonemu, tj, członkowi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach (członkostwo, a tym samym fakt przynależności do ubezpieczenia będzie stwierdzone na podstawie waznej w dniu wypadku legitymacji członka Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach

- podczas uprawiania dyscypliny sportu - wędkarstwa,

- w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w imprezach wędkarskich,

- w czasie zebrań, odpraw oraz wykonywania czynności zleconych przez władze Polskiego Związku Wędkarskiego,

- w drodze do miejsc wędkarskich, imprez sportowych,

- w drodze powrotnej do domu z miejsc wędkarskich, imprez sportowych. Odpowiedzialnością objęte są również wypadki będące następstwem zawału serca i udaru mózgu podczas wędkowania, w drodze do/i z miejsc wędkarskich imprez sportowych, a dla członków Zarządu - podczas posiedzeń i wykonywania innych czynności statutowych oraz w drodze doli z posiedzeń bądź miejsc wykonywania innych czynności statutowych.

Ubezpieczeniem NNW zostało objętych 40 000 osób Certyfikat jest ważny pod warunkiem opłacenia składki w terminie wyznaczonym w polisie.

Katowice, dnia 11.12.2019r.    

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin