Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Historia Powstania Koła

Początki naszego koła sięgają roku 1945, kiedy to przy świetlicy kopalni „ Mysłowice"  powstała sekcja wędkarska. Sekcja ta liczyła 99 osób, większość z nich nie była pracownikami kopalni. Prezesem sekcji w tym czasie był pan Wieczorek. W roku 1946 po wyborze nowych władz Prezesem honorowym został Dyrektor Kopalni pan Lasek, Prezesem Sekcji został pan Paweł Pollok. W tym czasie zostaje nawiązana współpraca pomiędzy sekcjami Janów, Świętochłowice i Katowice Kleofas. W roku 1947 na stanowisko prezesa zostaje powołany kolega Szczepka. W 1948 roku powołano do życia Oddział Krajowego Towarzystwa Rybackiego z siedzibą w Katowicach, do którego należy nasza sekcja. W 1949 roku zostaje wprowadzony statut dla Mysłowickiego Towarzystwa Rybackiego. Prezesem Towarzystwa zostaje pan Józef Marzec. Rok 1950 to zmiany, wszystkie Towarzystwa Rybackie zostały przyjęte do nowo powstałego związku pod nazwą Polski Związek Wędkarski. Po przekształceniach w roku 1951 na walnym zebraniu zostają powołane nowe władze, prezesem w dalszym ciągu jest p.Józef Marzec, który funkcję prezesa utrzymuje do 1955 roku. W roku 1955 stan członków koła wynosił 66. W Lipcu 1955 zostaje podpisana umowa o wspólnym zarybianiu stawu Ewald i Gliniok Hubertus przez koła Mysłowice i Szopienice. Od końca 1955 roku do 1963 następuje brak zapisu w kronikach i można tylko domniemać, co działo się w tym okresie w kole na podstawie zeznań członków koła. W okresie tym funkcję prezesa pełnił p. Jan Miśka, zebrania odbywały się w wynajmowanej sali Restauracji przy ul. Świerczyny, a w późniejszym okresie w prywatnych mieszkaniach takich członków jak p. Rosa, Wybraniec czy Madej. W 1963 roku na walnym zebraniu zostają wybrane nowe władze koła funkcje prezesa obejmuje p. Józef Pollok, zarybiany jest staw Ewald. W roku 1964 z udziałem przedstawicieli Okręgu PZW zostaje powołana nowa komisja rewizyjna. Od 1965 do 1971 roku niestety brakuje zapisów kronikarskich, ale z zeznań ówczesnych członków koła wynika, że funkcję prezesa pełni członek o pseudonimie Jo Prezes i współpraca z nim nie należała do najlepszych. W latach 1971-73 zostaje likwidowany staw Ewald a odłowiona ryba w dużej części trafia do zbiornika na terenie ogrodnictwa należącego do KWK MYSŁOWICE. W marcu 1973 roku  w  miejsce prezesa Polloka zostaje powołany tymczasowo kol. Koperczak Kazimierz członek rady zakładowej w tym samym czasie zostaje powołany nowy kom. Straży kol. Cyprys. W 1975  do koła zostaje przyjęta sekcja wędkarska z Centralnych Zakładów Naprawczych w tym czasie kol. Chechelski zostaje komendantem Straży rybackiej. W lutym 1976 roku w miejsce prezesa Koperczaka zostaje powołany nowy prezes kol. Jażdziewski w tym czasie systematycznie zarybiany jest staw Gliniok. Rok 1977 to kolejne zmiany walne zgromadzenie wybiera nowy zarząd, koła którego prezesem zostaje Edmund Cyprys, zebrania zarządu obywają się w tym czasie w hangarze Bryza.  W 1979 roku zostaje wydane zezwolenie na budowę Rybaczówki nad zbiornikiem, Gliniok, przy udziale i pomocy ówczesnych władz KWK MYSŁOWICE jak również członków naszego koła w 1981 została zakończona budowa Rybaczówki, zarząd koła pod przewodnictwem prezesa Cyprysa trwał do 1988 roku, na walnym zebraniu koła powołano nowy zarząd, koła którego prezesem został kol. Stefan Sorek, który funkcję prezesa utrzymał do 2005 roku. Był to najdłuższy okres prezesowania w historii naszego koła. W okresie prezesury kol. Sorka władze kopalni sprzedały teren Rybaczówki wraz z budynkiem Okręgowi PZW w Katowicach, który dokonał przebudowy obiektu. Prezes Sorek wraz z zarządem koła przeprowadził wiele prac modernizacyjnych na rzecz koła. W tym okresie koło zmieniło nazwę z Koła PZW nr 37 Mysłowice przy KWK Mysłowice na Koło PZW nr 37 w Mysłowicach.

W styczniu 2005 roku na walnym zebraniu członków koła wybrano nowy zarząd , którego prezesem został kol. Roman Slabik w okresie prezesury kol.Slabika dokonano wielu prac na rzecz koła przede wszystkim przebudowano most na rzece Rawie, doprowadzono nowy rurociąg wodny do budynku, Rybaczówki przy dużym udziale Urzędu Miasta Mysłowice, została nawiązana współpraca ze Szkołą Sportową w Mysłowicach oraz Klubem Olimpijczyka w Mysłowicach, czego rezultatem została powołana do  życia szkółka wędkarska, która szkoli adeptów sztuki wędkarskiej. W styczni 2009 na walnym zebraniu członków koła został powołany nowy zarząd koła na czele, którego stanął kol. Krzysztof Kruzel, który trwa do dnia dzisiejszego.

W okresie tych 60 lat istnienia koła członkowie naszego koła brali i biorą udział w zawodach wędkarskich na szczeblu koła , rejonu , okręgu oraz w zawodach towarzyskich, w których to zawodach osiągali i osiągają zadawalające wyniki w kategoriach Kadet, Junior, Senior oraz Kobiety w dyscyplinie spławikowej, rzutowej. Aktualnie Koło nasze mieści się w czołówce kół okręgu PZW w Katowicach pracujących z młodzieżą.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin